OstimLogo
MenuHeader

OSTIM d.o.o

Adresa:
51 216 VIŠKOVO, Marčelji 23a

TEL:
051/257-397

TEL/FAX:
051/257-030, 257-742

E-mail: Ostim E-mail (ostim@ri.t-com.hr)


Trgovački sud u Rijeci; Tt-95/2117-2
Uprava: Žagar Danko;
Tem. kapital:52.000,00 kn uplaćen u cijelosti
MBS 040010427 P.B. - M.B. 3497984

OIB : 98977348569


Ž.R. HR7324020061100390091 "Erste & Steiermarkische Bank " d.d. Rijeka
Ž.R. Privredne banke: HR2523400091110149356

Kako nas naći!

Radi lakšeg snalaženja da bi došli do nas, pogledajte mapu trase od Rijeke do poduzeća OSTIM: MAPA

GALERIJA:

OSTIM zimi OSTIM OSTIM1 OSTIM2OSTIM3

FootBar